Gölkaya Evden Eve Nakliyat - 0332.235.7600

Hizmetler Bölgelerimiz

Selçuklu evden eve

Selçuklu evden eve

Selçuklu, Konya’nın kuzeyinde yer alan Selçuklu; Sarayönü, Kadınhanı, Derbent, Altınekin, Meram ve Karatay ilçeleriyle sınırdır. Selçuklu bir göl tabanı olan ovada kurulmuştur. Hemen batısında Takkeli ve Loras dağları yükselmek…
Meram evden eve

Meram evden eve

meram, Konya ilinin merkez ilçelerinden olup, şehrin güneybatı kısmında yer alır. Ankara-Konya, Isparta-Konya, Antalya-Konya, Mersin-Konya ve Adana-Konya olmak üzere beş önemli yolun geçtiği merkezdedir.…
Yunak evden eve

Yunak evden eve

Yunak, İç Anadolu Bölgesi’nde Konya iline bağlı bir ilçe olan Yunak, doğusunda Cihanbeyli ve Sarayönü, güneydoğusunda Kadınhanı, güneyinde Ilgın, güneybatısında Tuzlukçu, batısında Afyonkarahisar, kuzeyinde Çeltik, kuzeydoğus…
Yeniceoba evden eve

Yeniceoba evden eve

yeniceoba, nın tarihi, Hititlere kadar gitmektedir. Bunun kanıtı ise Yeniceobanın Yenice Mahallesinde yaptığı altyapı çalışmaları sırasında, Hititlerden kalma taş lahitler ve Roma devrinden kalma mezar taşları bulunmuştur. Yeniceoba…
Yalıhüyük evden eve

Yalıhüyük evden eve

yalıhüyük, te bulunan bir çok eser gün ışığına çıkmayı beklemekte ve bir çok tarihi eserde ;tarihi eser yağmacılarının eline geçmiş bir çoğu ise talan edilmiştir.bazı tarihi eserlerinde gayri resmi yollardan kayıt altına al…
Tuzlukcu evden eve

Tuzlukcu evden eve

tuzlukçu, ilçesinin, İbrahim Hakkı Konyalının Konya İliadlı kitabında Kanuni Devri nde, 15 hanelik bir oba olarak kurulduğu yazılmaktadır. Tuzlukçu halkının Doğanhisar Ketenli yaylasından gelerek yazla yakınlarında viran veya ören…
Taşkent evden eve

Taşkent evden eve

taşkent, Konya ilinin 31 ilçesinden birisi. Konyanın en güney ucunda yer alan ilçe, Karaman ve Antalya illerine ve diğer bir Konya ilçesi olan Hadim ile komşudur. 11 Ağustos 1988 tarihinde Hadimden ayrılarak ilçe statüsüne kavuşmuştur.…
Seydişehir evden eve

Seydişehir evden eve

Seydisehir, tarihi M.Ö. 5500 yıllarına kadar uzanır. Prehistorik Çağ’da (Tarih Öncesi), Psidia (Göller Yöresi) sınırları içindeki Seydişehir çok eski bir yerleşim yeridir. Beyşehir Gölü (Karalis Lacos) ile Suğla Gölü (Trogitis…
kulu evden eve

kulu evden eve

Kulu, klasik devirlerde (drya) harabeleri üzerinde kurulmuştur. İlçenin 300 yıllık bir geçmişi vardır. 1780 yılında Kulupoğlu Mustafa isminde birisi Afyon dolaylarından gelerek Kulunun şimdiki bulunduğu yere yerleşmişlerdir. Aşiret …
Karapınar evden eve

Karapınar evden eve

Karapınar, Türkiyenin tek çöl toprağı sayılabilir. Meke Tuzlası bu ilçede yer almaktadır. Karapınar toprakları %60lara varan oranda kireçli bir yapıya sahiptir. İlçede birçok obruk mevcuttur. Meketuzlası, Acıgöl, Meyil gölü, Ç…
Kadınhanı evden eve

Kadınhanı evden eve

Kadınhanı, İl merkezine 56 km uzaklıktadır. Eski ismi Saidelidir.rn Tahinli pidesi meşhur olan ilçenin geçim kaynağı tarımdır.rn Konya İli’ne bağlı Kadınhanı ilçemiz üzerinde çok eski medeniyetler kurulmuş, en son Selçuklu S…
Ilgın evden eve

Ilgın evden eve

Ilgın, Konyaya 86 km mesafede olup yaklaşık 32.000 nüfuslu bir ilçedir. İlçede şeker fabrikası ve kaplıcalar bulunmaktadır. Ayrıca ilçede Selçuk Üniversitesi Ilgın Meslek Yüksek Okulu eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir…
Hüyük evden eve

Hüyük evden eve

hüyük, Hüyük İlçesi 1210 yıllarında Horasandan Konyaya göç eden Şeyh İdris ve kardeşi Şeyh Bahri tarafından kurulmuştur. Bu isimleri geçen zatlara ait türbeler halen İlçe merkezinde bulunmaktadır. Ayrıca bölgenin yontma taş de…
Halkapinar evden eve

Halkapinar evden eve

halkapınar, M.Ö. 3000 ile 2000 yılları arasında Anadolu’da kurulan şehir devletlerinden birisi de Ön Hititler tarafından kurulan ve merkezi İlçenin 4 km. güneyindeki Aydınkent (İvriz) köyünde bulunan Tuvana Krallığı (Tyana Herekle…
Sarayönü evden eve

Sarayönü evden eve

sarayönü, Yerleşim alanında 4000 yıl kadar önce Hititlerin yaşadıkları bilinmektedir. Daha sonraları Frigyalıların ve Bizanslıların eline geçti. Selçuklular ve Osmanlılar zamanında tamamen Türk Yurduoldu.…
Karatay evden eve

Karatay evden eve

karatay, Konya ilinin üç merkez ilçesinden birisidir. 2007 senesi itibariyle, ilçenin toplam nüfusu 248.826 dır. Bu nüfusun 229.995 ilçe merkezinde,18831 köylerde yaşamaktır.Konyada evden eve nakliyat.…
Hadim evden eve

Hadim evden eve

hadim, İlçemiz 1530 rakımda kurulmuş olup, 926 km² yüzölçümüne sahiptir. Konya’ya uzaklığı 128 km’ dir.rn İlçemiz coğrafi yapı olarak incelendiğinde, Güney Avrupa’dan başlayan Alp Dağlarının doğuya doğru uzanması ile …
Güneysınır evden eve

Güneysınır evden eve

Guneysınır, Konyaya 75 km uzaklıkta, Konya-Karaman D715 karayolunun 11 km batısında yer alan ilçe merkezini oluşturan iki yerleşim yeri, Osmanlı döneminde Karasınır ve Elmasun olarak bilinen köyler idi. Her iki köyle ilgili kayıtlara, …
Ereğli evden eve

Ereğli evden eve

Ereğli, Konya ilin güneydoğusunda yer alan Aksaray, Niğde, Karaman ve Mersine sınırı olan ve Konyaya 147 km uzaklıkta bulunan ilçe. Şehrin nüfusu 2008 yılına göre 95.734tür. 1973te 53.000 olan nüfusu 1990da 74.283e, 2000de 82.633e, 20…
Emirgazi evden eve

Emirgazi evden eve

Emirgazi, ilçesinin tarihi hakkında pek fazla bir bilgi bulunmamasına rağmen, İlçemizin tarihi M.Ö. 2000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Bölgede bulunan tarihi eserlerden de anlaşılacağı üzere Türklerden önce burada, Bizans İmparator…
Doğanhisar evden eve

Doğanhisar evden eve

Doğanhisar, Yöredeki ilk yerleşimin Hititler döneminde başladığı, Eski Kışla (Dikilitaş - Yukarıkışla) ile Arısama (Belkaya)’da yapılan kazılarda ele geçen çivi yazılı tabletlerden anlaşılmaktadır. İlçen,n Kuzeyindeki Köt…
Derebucak evden eve

Derebucak evden eve

Derebucak, Konyanın bir ilçesidir. Baraj inşaatı, yağlı güreşler ve inşaat yoğunluğu ile tanınmıştır.rn Derebucakın ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber eldeki mevcut bilgilerden; Bayram Yeri, Yukarı Köy, Balat, I…
Derbent evden eve

Derbent evden eve

Derbent, Konyaya 78 Km Mesafede 1930 Yılında kasaba olmuş, 1990 yılında ilçeliğe adım atmış küçük bir yerleşim birimidir.rn 2000 Yılı Genel Sayımına göre nüfusu 14.372 Kişi olup bu nüfusun 7.440 ı ilçe merkezinde bulunmaktad…
Çumra evden eve

Çumra evden eve

Çumra evden eve taşımacılıkrnÇumra, M. Kemal Atatürk trenle Adanaya giderken Çumrada verdiği mola esnasında Çumra istasyonundan etrafı seyredip sulama tesis ve lojmanlarını gördükten sonra;Bu şirin beldeyi geliştirmek, buraya önem …
Çeltik evden eve

Çeltik evden eve

Çeltik evden eve taşımacılık Çeltik, ilçenin kuruluşu 11. ve 12. Yüzyıla kadar uzanmaktadır. İbrahim Hakkı Konyalı’nın Konya Tarihi adlı eserine göre Çeltik’in geçmişi Karaman Eyaletine bağlı Akçaşehire dayanmaktadır.Çel…
Cihanbeyli evden eve

Cihanbeyli evden eve

Cihanbeyli, tarihi gelişimi Konya tarihi ile eşdeğerdir. Konyayı Cihanbeyliden ayıran doğal sınırlar yoktur. Cihanbeyli, Tarihi Gelişimi, Coğrafi Yapısı ve Sosyal Yaşantısı yönünden Konya ünitesinin bir parçasıdır. Cihanbeylinin …
Beyşehir evden eve

Beyşehir evden eve

Beyşehir, Coğrafi konum; fert, toplum, ve devlet hayatını şekillendiren en etkili faktörlerden biridir. Beraberinde birçok avantaj veya dezavantajı da getirebilir. Beyşehir bu açıdan oldukça şanslı bir konuma sahiptir.…
Altınekin evden eve

Altınekin evden eve

Altınekin, İlçenin tarihi oldukça eski devirlere kadar uzanmaktadır. Anadolu Selçukluları döneminde önemli bir ticaret merkezi olan ilçe en parlak dönemini bu devirde yaşamıştır. Şehir merkezinde bulunan Zıvarık Hanı bu devirden ka…
Akşehir evden eve

Akşehir evden eve

Akşehir, Tarih boyunca hep önemli bir yerleşim, ticaret, kültür merkezi olan Akşehire ait ilk arkeolojik bulgular Neolitik Döneme kadar uzanıyor. Hititler zamanında Akşehirin adı Thymbriondur. Zamanla Frigya egemenliğine daha sonra Anadol…
Akören evden eve

Akören evden eve

Akören evden eve nakliyatrnAkören, Civarındaki yerleşimin MÖ. 7000-6500 yıllarına kadar gittiği tahmin edilmektedir. Akörene 49 km. uzaklıktaki Çatalhöyükte yapılan kazılarda neolitik çağa ait kalıntılar bulunmuştur. Bölge Hitit,…
Ahırlı evden eve

Ahırlı evden eve

Ahırlı evden eve\\\\r\\\\nAhırlı evden eve nakliyatrnAhırlı, ilçesinin tarihi hakkında pek fazla bir bilgi bulunmamasına rağmen, İlçemizin tarihi M.Ö. 2000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Bölgede bulunan tarihi eserlerden de anlaşıla…