Gölkaya Evden Eve Nakliyat - 0332.235.7600

Hizmetler Bölgelerimiz

Selçuklu evden eve

Selçuklu evden eve

Selçuklu evden eve\r\nSelçuklu, Konya’nın kuzeyinde yer alan Selçuklu; Sarayönü, Kadınhanı, Derbent, Altınekin, Meram ve Karatay ilçeleriyle sınırdır. Selçuklu bir göl tabanı olan ovada kurulmuştur. Hemen batısında Takkeli ve Lor…
Meram evden eve

Meram evden eve

Meram evden eve \r\nmeram, Konya ilinin merkez ilçelerinden olup, şehrin güneybatı kısmında yer alır. Ankara-Konya, Isparta-Konya, Antalya-Konya, Mersin-Konya ve Adana-Konya olmak üzere beş önemli yolun geçtiği merkezdedir.…
Yunak evden eve

Yunak evden eve

Yunak evden eve\r\nYunak, İç Anadolu Bölgesi’nde Konya iline bağlı bir ilçe olan Yunak, doğusunda Cihanbeyli ve Sarayönü, güneydoğusunda Kadınhanı, güneyinde Ilgın, güneybatısında Tuzlukçu, batısında Afyonkarahisar, kuzeyinde …
Yeniceoba evden eve

Yeniceoba evden eve

Yeniceoba evden eve\r\nyeniceoba, nın tarihi, Hititlere kadar gitmektedir. Bunun kanıtı ise Yeniceobanın Yenice Mahallesinde yaptığı altyapı çalışmaları sırasında, Hititlerden kalma taş lahitler ve Roma devrinden kalma mezar taşları …
Yalıhüyük evden eve

Yalıhüyük evden eve

Yalıhüyük evden eve\r\nyalıhüyük, te bulunan bir çok eser gün ışığına çıkmayı beklemekte ve bir çok tarihi eserde ;tarihi eser yağmacılarının eline geçmiş bir çoğu ise talan edilmiştir.bazı tarihi eserlerinde gayri resmi yo…
Tuzlukcu evden eve

Tuzlukcu evden eve

Tuzlukcu evden eve\r\ntuzlukçu, ilçesinin, İbrahim Hakkı Konyalının Konya İliadlı kitabında Kanuni Devri nde, 15 hanelik bir oba olarak kurulduğu yazılmaktadır. Tuzlukçu halkının Doğanhisar Ketenli yaylasından gelerek yazla yakınlar…
Taşkent evden eve

Taşkent evden eve

Taşkent evden eve\r\n taşkent, Konya ilinin 31 ilçesinden birisi. Konyanın en güney ucunda yer alan ilçe, Karaman ve Antalya illerine ve diğer bir Konya ilçesi olan Hadim ile komşudur. 11 Ağustos 1988 tarihinde Hadimden ayrılarak ilçe sta…
Seydişehir evden eve

Seydişehir evden eve

Seydişehir evden eve\r\nSeydisehir, tarihi M.Ö. 5500 yıllarına kadar uzanır. Prehistorik Çağ’da (Tarih Öncesi), Psidia (Göller Yöresi) sınırları içindeki Seydişehir çok eski bir yerleşim yeridir. Beyşehir Gölü (Karalis Lacos) il…
kulu evden eve

kulu evden eve

kulu evden eve\r\nKulu, klasik devirlerde (drya) harabeleri üzerinde kurulmuştur. İlçenin 300 yıllık bir geçmişi vardır. 1780 yılında Kulupoğlu Mustafa isminde birisi Afyon dolaylarından gelerek Kulunun şimdiki bulunduğu yere yerleşmi…
Karapınar evden eve

Karapınar evden eve

Karapınar evden eve\r\nKarapınar, Türkiyenin tek çöl toprağı sayılabilir. Meke Tuzlası bu ilçede yer almaktadır. Karapınar toprakları %60lara varan oranda kireçli bir yapıya sahiptir. İlçede birçok obruk mevcuttur. Meketuzlası, Ac…
Kadınhanı evden eve

Kadınhanı evden eve

Kadınhanı evden eve\r\nKadınhanı, İl merkezine 56 km uzaklıktadır. Eski ismi Saidelidir.rn Tahinli pidesi meşhur olan ilçenin geçim kaynağı tarımdır.rn Konya İli’ne bağlı Kadınhanı ilçemiz üzerinde çok eski medeniyetler kuru…
Ilgın evden eve

Ilgın evden eve

Ilgın evden eve\r\nIlgın, Konyaya 86 km mesafede olup yaklaşık 32.000 nüfuslu bir ilçedir. İlçede şeker fabrikası ve kaplıcalar bulunmaktadır. Ayrıca ilçede Selçuk Üniversitesi Ilgın Meslek Yüksek Okulu eğitim öğretim faaliyetler…
Hüyük evden eve

Hüyük evden eve

Hüyük evden eve\r\nhüyük, Hüyük İlçesi 1210 yıllarında Horasandan Konyaya göç eden Şeyh İdris ve kardeşi Şeyh Bahri tarafından kurulmuştur. Bu isimleri geçen zatlara ait türbeler halen İlçe merkezinde bulunmaktadır. Ayrıca bö…
Halkapinar evden eve

Halkapinar evden eve

Halkapinar evden eve\r\nhalkapınar, M.Ö. 3000 ile 2000 yılları arasında Anadolu’da kurulan şehir devletlerinden birisi de Ön Hititler tarafından kurulan ve merkezi İlçenin 4 km. güneyindeki Aydınkent (İvriz) köyünde bulunan Tuvana Kr…
Sarayönü evden eve

Sarayönü evden eve

Sarayönü evden eve\r\nsarayönü, Yerleşim alanında 4000 yıl kadar önce Hititlerin yaşadıkları bilinmektedir. Daha sonraları Frigyalıların ve Bizanslıların eline geçti. Selçuklular ve Osmanlılar zamanında tamamen Türk Yurduoldu.…
Karatay evden eve

Karatay evden eve

Karatay evden eve\r\nkaratay, Konya ilinin üç merkez ilçesinden birisidir. 2007 senesi itibariyle, ilçenin toplam nüfusu 248.826 dır. Bu nüfusun 229.995 ilçe merkezinde,18831 köylerde yaşamaktır.Konyada evden eve nakliyat.…
Hadim evden eve

Hadim evden eve

Hadim evden eve\r\nhadim, İlçemiz 1530 rakımda kurulmuş olup, 926 km² yüzölçümüne sahiptir. Konya’ya uzaklığı 128 km’ dir.rn İlçemiz coğrafi yapı olarak incelendiğinde, Güney Avrupa’dan başlayan Alp Dağlarının doğuya do…
Güneysınır evden eve

Güneysınır evden eve

Güneysınır evden eve\r\nGuneysınır, Konyaya 75 km uzaklıkta, Konya-Karaman D715 karayolunun 11 km batısında yer alan ilçe merkezini oluşturan iki yerleşim yeri, Osmanlı döneminde Karasınır ve Elmasun olarak bilinen köyler idi. Her iki…
Ereğli evden eve

Ereğli evden eve

Ereğli evden eve\r\nEreğli, Konya ilin güneydoğusunda yer alan Aksaray, Niğde, Karaman ve Mersine sınırı olan ve Konyaya 147 km uzaklıkta bulunan ilçe. Şehrin nüfusu 2008 yılına göre 95.734tür. 1973te 53.000 olan nüfusu 1990da 74.283…
Emirgazi evden eve

Emirgazi evden eve

Emirgazi evden eve\r\nEmirgazi, ilçesinin tarihi hakkında pek fazla bir bilgi bulunmamasına rağmen, İlçemizin tarihi M.Ö. 2000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Bölgede bulunan tarihi eserlerden de anlaşılacağı üzere Türklerden önce bur…
Doğanhisar evden eve

Doğanhisar evden eve

Doğanhisar evden eve\r\nDoğanhisar, Yöredeki ilk yerleşimin Hititler döneminde başladığı, Eski Kışla (Dikilitaş - Yukarıkışla) ile Arısama (Belkaya)’da yapılan kazılarda ele geçen çivi yazılı tabletlerden anlaşılmaktadır. …
Derebucak evden eve

Derebucak evden eve

Derebucak evden eve\r\nDerebucak, Konyanın bir ilçesidir. Baraj inşaatı, yağlı güreşler ve inşaat yoğunluğu ile tanınmıştır.rn Derebucakın ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber eldeki mevcut bilgilerden; Bayram Yeri, …
Derbent evden eve

Derbent evden eve

Derbent evden eve\r\nDerbent, Konyaya 78 Km Mesafede 1930 Yılında kasaba olmuş, 1990 yılında ilçeliğe adım atmış küçük bir yerleşim birimidir.rn 2000 Yılı Genel Sayımına göre nüfusu 14.372 Kişi olup bu nüfusun 7.440 ı ilçe me…
Çumra evden eve

Çumra evden eve

Çumra evden eve\r\nÇumra evden eve taşımacılıkrnÇumra, M. Kemal Atatürk trenle Adanaya giderken Çumrada verdiği mola esnasında Çumra istasyonundan etrafı seyredip sulama tesis ve lojmanlarını gördükten sonra;Bu şirin beldeyi gelişt…
Çeltik evden eve

Çeltik evden eve

Çeltik evden eve\r\nÇeltik evden eve taşımacılık Çeltik, ilçenin kuruluşu 11. ve 12. Yüzyıla kadar uzanmaktadır. İbrahim Hakkı Konyalı’nın Konya Tarihi adlı eserine göre Çeltik’in geçmişi Karaman Eyaletine bağlı Akçaşehir…
Cihanbeyli evden eve

Cihanbeyli evden eve

Cihanbeyli evden eve\r\nCihanbeyli, tarihi gelişimi Konya tarihi ile eşdeğerdir. Konyayı Cihanbeyliden ayıran doğal sınırlar yoktur. Cihanbeyli, Tarihi Gelişimi, Coğrafi Yapısı ve Sosyal Yaşantısı yönünden Konya ünitesinin bir parç…
Bozkır evden eve

Bozkır evden eve

Bozkır evden eve\r\nBozkır,ilçesi MÖ 6000li yıllarda İsauria Bölgesinin başkenti olan Bozkır; İsauria Nova (Yeni İsauria) ve Leontopolis (Bizans imparatoru Leonun kenti) isimleri ile bilinmekteydi.…
Beyşehir evden eve

Beyşehir evden eve

Beyşehir evden eve\r\nBeyşehir, Coğrafi konum; fert, toplum, ve devlet hayatını şekillendiren en etkili faktörlerden biridir. Beraberinde birçok avantaj veya dezavantajı da getirebilir. Beyşehir bu açıdan oldukça şanslı bir konuma sahi…
Altınekin evden eve

Altınekin evden eve

Altınekin evden eve\r\nAltınekin, İlçenin tarihi oldukça eski devirlere kadar uzanmaktadır. Anadolu Selçukluları döneminde önemli bir ticaret merkezi olan ilçe en parlak dönemini bu devirde yaşamıştır. Şehir merkezinde bulunan Zıvar…
Akşehir evden eve

Akşehir evden eve

Akşehir evden eve\r\nAkşehir, Tarih boyunca hep önemli bir yerleşim, ticaret, kültür merkezi olan Akşehire ait ilk arkeolojik bulgular Neolitik Döneme kadar uzanıyor. Hititler zamanında Akşehirin adı Thymbriondur. Zamanla Frigya egemenli…
Akören evden eve

Akören evden eve

Akören evden eve\r\nAkören evden eve nakliyatrnAkören, Civarındaki yerleşimin MÖ. 7000-6500 yıllarına kadar gittiği tahmin edilmektedir. Akörene 49 km. uzaklıktaki Çatalhöyükte yapılan kazılarda neolitik çağa ait kalıntılar bulunm…
Ahırlı evden eve

Ahırlı evden eve

Ahırlı evden eve\r\nAhırlı evden eve nakliyatrnAhırlı, ilçesinin tarihi hakkında pek fazla bir bilgi bulunmamasına rağmen, İlçemizin tarihi M.Ö. 2000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Bölgede bulunan tarihi eserlerden de anlaşılacağı…