Gölkaya Nakliyat

Konyanın Altınekin ilçesi

  Altınekin, İlçenin tarihi oldukça eski devirlere kadar uzanmaktadır. Anadolu Selçukluları döneminde önemli bir ticaret merkezi olan ilçe en parlak dönemini bu devirde yaşamıştır. Şehir merkezinde bulunan Zıvarık Hanı bu devirden kalan en önemli yapıdır. Fakat arazinin kıraç oluşu ve tarihi İpek Yolu'nun eski önemini koruyamaması sonucu, Anadolu ticaretinin düşüşüne paralel olarak ilçedeki ticaret hayatı da sönükleşmiştir.
  Altınekin’in eski adı suyu bol anlamına gelen ZIVARIK’tır. Roma devrinde PEGELLA adında büyük bir kent olan Altınekin en parlak dönemini Selçuklular zamanında yaşamıştır. Bu dönemde büyük bir ticaret merkezi olan İlçemiz, SARNIÇ HANI ve ZIVARIK HANI ile yolculara büyük hizmetler vermiştir. Bu dönemin en önemli eserlerinden biride ALİ PAŞA camiidir.
  Cumhuriyet Dönemi'nde genelde tüm kamu kuruluşlarıyla birlikte gelişmiş bir yerleşim merkezi iken, bu kurumların bilahare diğer ilçelere kaydırılmasıyla birlikte küçük bir nahiye halini almıştır. Altınekin kasaba iken, 4 Temmuz 1988 gün ve 19507 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanın 3292 Sayılı Kanunla ilçe olmuştur.konya golkaya evden eve 
  Türkmen Hacı Mehmet oğlu Hacı Halil Ağa ve cemaati yaklşık 25 yaşlarında iken aşiretiyle birlikte Zıvarık ve çevresine gelip yerleştiler.Zıvarık'ı tercihlerinin sebebi de suyu bol,otlağı güzel ve Kayseri,Aksaray kervan yolunun kavşak noktalarından birisi olmasıydı.Maraş Türkmen cemaati,1256/1840 yılları civarında Zıvarık Hanı civarına gelip kondular.Oradan Merkez Hacı Abbas oğlu mahallesinde ev yaptırdılar.Oradan Ölmez Yeni Oba Yaylası,Akçaşar Yaylası ve Mernek Yaylasına yerleştiler.